Juvente läheb kooli

Juvente korraldab sellel õppeaastal 2007/2008 kooliprojekti “Siin me oleme – kus olete teie?!?”, mille eesmärgiks on viia tervislike eluviiside propageerimine koolinoorteni, eriti maakoolidesse, kuhu tavaliselt ei jõua info organisatsioonide tegevusest. Lisaks soovime kuulda noorte endi
arvamust alko/narko/tubaka teemadel ning leida aktiivseid noori, kellega koos teha mõnuainete vastane kampaania järgmiseks kooliaastaks. Kooliõpilased ise peaksid kõige paremini teadma, milline kampaania nende eakaaslastele peale võiks minna, mistõttu leiame, et on äärmiselt oluline kuulda võtta Eesti noorte arvamust.

Kui arvad, et Juvente võiks ka Sinu kooli tulla loenguid tegema, siis võta meiega ühendust!

Projekti on toetanud Hansapanga “Tähed särama” projektikonkurss, mistõttu Sinu koolile see lisakulusid kaasa ei too.

Projektijuht:
Mari Tarendi
mtarendi@gmail.com