EPL.ee: HELP-kampaania raius sigaretil pea maha

Kampaania „HELP – Elagem tubakata” korraldas ajaloolise London Toweri juures sigareti avaliku hukkamise, tähistamaks Suurbritannias 1. juulil jõustunud suitsetamise keeldu avalikes kohtades.
„Hukkamine” toimus Londoni Toweri läheduses, kuna just seal leidsid vanal ajal oma jubeda lõpu riigivaenlased ning paljude arvates kuuluvad ka sigaretid oma tervisele kahjuliku mõju tõttu vaenlaste hulka.

Möödakäijad ja turistid tervitasid rõõmuhüüetega kirvehoopi, mille andis sigaretile vanaaegsetes inglise timuka rõivastes näitleja. Samas andsid kampaaniate „HELP” ja „QUIT” esindajad inimestele nõu ja abi suitsetamise mahajätmiseks, viisid läbi tasuta vingugaasi (CO) teste ja jagasid HELP-kampaania meeneid.

Inglismaal hakkas avalikes kohtades suitsetamise keeld kehtima 1. juulil, sellest alates on peaaegu kõik kinnised üldkasutatavad ja tööruumid suitsuvabad. Samasugune keeld kehtib juba ka Šotimaal, Walesis ja Põhja-Iirimaal. Ootuste kohaselt peaks see järgmiste aastakümnete jooksul säästma tuhandete inimeste elu, vähendades passiivset suitsetamist kinnistes avalikes ja tööruumides ning luues soodsama keskkonna neile, kes soovivad suitsetamisest loobuda.

HELP-kampaania esindaja sõnas „hukkamise” kohta: „Kuigi tegu oli meelelahutusliku ja lõbusa ettevõtmisega, kannab see väga tõsist sõnumit. Suitsetamisest tingitud haiguste tõttu sureb Euroopas igal aastal umbes 650 000 inimest ja see põhjustab riikide tervishoiusüsteemile miljarditesse ulatuvaid kulutusi. Suitsetamiskeeluga on küll tehtud hea algus, kuid meil on käia veel pikk tee, et kujundada Euroopa kodanikele tervislikum ja parem tulevik.”

Kampaania „HELP – Elagem tubakata” on Euroopa Komisjoni algatus, mida korraldatakse Euroopa Liidu 27 liikmesriigis. Muuhulgas osaleb HELP-kampaania erinevatel üritustel, kus inimesed saavad kontrollida vingugaasi sisaldust oma organismis, veendumaks suitsetamise ja passiivse suitsetamise mõjus.

Erik Rand
10.07
http://www.epl.ee/artikkel/392622