Viin on kurja juur

Michel Craplet, Eurocare´i esimees
www.DELFI.ee

Avalik kiri Jose Manuel Durao Barrosole
Euroopa Komisjoni volinike täiskogu koosoleku eel, kus arutatakse alkoholist tuleneva tervise- ja sotsiaalse kahju vähendamise strateegia teemal, kutsume Euroopa Komisjoni vastu seisma alkoholistööstuse survele ning eelistama tööstuse kommertshuvide ees Euroopa kodanike tervist ja heaolu.

Eurocare (Euroopa Alkoholipoliitika Allianss) on 46 vabatahtliku ja valitsusvälise organisatsiooni ühendus, mis tegeleb alkoholikahjude ennetamise ja alkoholi tarvitamisega kaasneva kahju vähendamisega Euroopas. Liikmesorganisatsioonid tegelevad uurimustöö, nõustamise, probleemsete alkoholitarvitajate rehabiliteerimise ja ennetustööga. Eurocare toetab alkoholikahjude vähendamist efektiivsete teaduspõhiste poliitikameetmete kaudu.

Vaatamata alkoholi tootmise ja müügiga kaasnevale majanduslikule kasule Euroopa Liidu majandusele toob alkoholiga kaasnev haiguskoormus, vigastused, kuritegevus endaga kaasa Euroopa Liidule umbes 125 miljardi euro suuruse kahju aastas. See on ainult rahas mõõdetav kahju, mis ei hõlma alkoholiga kaasnevat valu, kannatust ning kaotatud elusid. Lisaks on alkohol üheks peamiseks enneaegse surma põhjustajaks Euroopas ning tekitab noorte seas hulgaliselt sotsiaalseid probleeme. Enam kui veerand noorte meeste surmadest on põhjustatud alkoholist. 10 000 enesetappu aastas (1 6-st enesetapust) on alkoholi tarvitamise tulemu. Vanemas eas sureb alkoholist põhjustatud vähki 50 000 eurooplast aastas (kaasa arvatud 11 000 rinnavähijuhtumit).

Alkohol on ka peamine surmaga lõppevate õnnetusjuhtumite põhjus (1/3 surmaga lõppevate liiklusõnnetuste põhjustaja on alkohol). Joobes juhtimisega seotud juhtumite käigus sureb igal aastal 17 000 eurooplast (10 000 nendest on jalakäijad ja kaasasõitjad).

Lapsedki kannatavad alkoholi tõttu. Üks kuuest laste ahistamisjuhtumitest on seotud alkoholi tarvitamisega ning üle seitsme miljoni lapse elab Euroopas alkoholist tugevalt mõjutatud kodus. Igal aastal sünnib Euroopas 60 000 last enneaegu ning raseduseaegne alkoholi tarvitamine on peamine sünnidefektide põhjus.

2/5 naiste vastu suunatud koduvägivalla juhtumitest on seotud alkoholi tarvitamisega ning alkohol on 2/5 mõrvade põhjus.

Tulenevalt turunduse globaliseerumisest ei ole üksikutel riikidel enam võimalik iseseisvalt alkoholi tarvitamisega seotud probleemidega toime tulla. Euroopa tasandil vajatakse viivitamatut tegutsemist, et aidata liikmesriikidel vähendada alkoholi tarvitamisega kaasnevat kahju.

Me kutsume Euroopa Komisjoni võtma vastu strateegiat, mis vähendaks alkoholiga seonduvat sotsiaalset ja tervislikke koormust.

Eurocare´i liige Eestis on Ühendus Alkoholivaba Eesti