AVE info: Alkoholi tarvitamine lisab märgatavalt vähisurmasid

Rahvusvahelise meeskonna uurimus kinnitab, et vähist tulenev koormus on radikaalselt
seotud alkoholi liigtarvitamisega, vahendab Ãœhendus Alkoholivaba Eesti. Hiljutises
International Journal of Cancer numbris teatavad uurijad, et 3,6% kõigist
ülemaailmsetest vähijuhtumitest on seotud alkoholi tarvitamisega ja need viivad 3,5%
korral vähisurmani.

Oma uuringus hindasid uurijad 2002. aastal alkoholi tarvitamisega kaasnevate
vähijuhtumite ja selle tagajärjel tekkinud surmajuhtumite arve. Infot koguti
erinevatest allikatest ja tulemused kategoriseeriti soo ning Maailma
Terviseorganisatsiooni alamregioonide järgi.

Uurijad leidsid, et alkoholiga seondus 389 100 vähijuhtumit, mis teeb kokku 3,6%
kõigist vähijuhtumitest. Ka 3,5% kõigist vähiga seonduvatest surmadest, 232 900
juhtumit, on seotud alkoholi tarvitamisega.

60% alkoholiga seonduvatest vähijuhtumitest meestel esines ülemises seedetraktis ja
umbes 60% vähijuhtumitest naistel rinnas.

Alkoholiga kaasneva vähikoormuse esinemine oli eriti kõrge Kesk- ja Ida-Euroopas.

Uurijad järeldasid, et alkoholiga seonduva vähiriskiga peaks arvestatama, kui
koostatakse rahva tervist puudutavaid soovitusi alkoholi tarvitamise osas.

Allikas: http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/abstract/112550783/ABSTRACT