Tegevus

See lehekülg annab ülevaate hetkel toimuvatest, tulevastest ja juba toimunud üritustest. Juvente korraldab erinevaid seminare, pidusid, laagreid, matkasid, väljasõite jne. Reeglina on meie üritused avatud kõigile huvilistele, kes on valmis aktsepteerima korraldajate poolt seatavaid nõudeid – huvi korral võta ühendust konkreetse ürituse kontaktisikuga.

Toimunud üritustest annab ülevaate “Kroonika” link. Seal leitav “Kuukiri” on Juvente igakuine leht, mis teeb tagasivaate möödunud sündmustele.

Hege ja Kai

Meie tegevus on ühelt poolt seotud meie põhimõtetega, s.t viime läbi projekte, diskussioone ja muid üritusi, mis puudutavad Juvente ideid. Teisalt on aga Juvente noorteorganisatsioon, mille tegevuse eesmärgiks on lihtsalt lõbus ajaveetmine. Üheks alternatiivseks vabaajaveetmisvõimaluseks või/ja meelelahutuseks on mäng. Erinevaid mänge võid leida Juvente mängude andmebaasist.

Lisa kommentaar