Ideed

Tiina RekandDemokraatia
Me tunnustame kõikide inimeste samaväärsust ja õigust kaasa rääkida neid puudutavate otsuste tegemisel. Igaühel on vabadus väljendada oma arvamust, olla teiste poolt aktsepteeritud ning valida endale meelepärane elu. Noorel inimesel on õigus näha kõiki valikuvõimalusi, meie püüame olla neile eeskujuks, tutvustades alternatiivset uimastivaba elustiili.

Madlena TsvetkovaTolerantsus
Igal inimesel on õigus oma valikutele ja vaadetele, mis ei ohusta ega solva teisi. Oluline on näha potentsiaali ja anda võimalusi eneseteostuseks igaühele ning ära kuulata ja aktsepteerida nende isiklikke või kultuuritaustast tulenevaid arvamusi.

Ena MetsRahvusvahelisus
Kõikide rahvuste ja kultuuride esindajad on täisväärtuslikud inimesed, kellel on oma arusaamad inimõigustest ja isikuvabadustest. Suhtlemine teiste kultuuridega muudab inimese tolerantsemaks ja paindlikumaks ning aitab näha maailma tervikuna. Usume, et teineteise mõistmine ja rahvusvaheline koostöö on üheks tähtsamaks inimarengu eelduseks.

Riina MaksimainenKarskus
Me oleme vastu narkootikumide, alkoholi ja tubaka tarvitamisele, kuna need pidurdavad isiksuse ja selle kaudu ka demokraatia arengut. Me näeme karskust lahendusena sotsiaalsetele probleemidele, mis kaasnevad uimastitega. Arvame, et karskus on üks olulisemaid eeldusi isikuvabaduse tagamiseks. Iga inimene peaks ise jõudma arusaamiseni ja otsuse langetama, et tema elu on täisväärtuslik, tervislik ja nauditav ilma.